کد خبر: 3539تاریخ انتشار : ۹:۱۰:۴۱ - شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷

تصاویر / کشتی لوچو ؛ ورزش بومی اهالی مازندران

مازنی خبر :‌ کشتی لوچو از کشتی های محلی استان مازندران است و در گذشته در مراسم عروسی اجرا می شد. اما امروزه در بعضی از نقاط استان این کشتی همه ساله در تابستان بعد از وجین شالی، هنگام فراغت کار روستاییان ، انجام می شود. در ایام دیگر مانند اعیاد مذهبی و ملی نیز […]

تصاویر / کشتی لوچو ؛ ورزش بومی اهالی مازندران

مازنی خبر :‌ کشتی لوچو از کشتی های محلی استان مازندران است و در گذشته در مراسم عروسی اجرا می شد. اما امروزه در بعضی از نقاط استان این کشتی همه ساله در تابستان بعد از وجین شالی، هنگام فراغت کار روستاییان ، انجام می شود.
در ایام دیگر مانند اعیاد مذهبی و ملی نیز کشتی لوچو برگزار می شود و جایزه برنده یک راس گاو است که توسط اهالی خریداری می شود.
در طول برگزاری مسابقه ساز و دهل نیز نواخته می شود تا شور و هیجان بیشتری به مسابقه بدهد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1724501_738.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1724502_153.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1724503_379.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1724504_635.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1724505_365.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1724506_247.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1724507_379.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1724508_815.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1724509_231.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1724510_581.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1724512_100.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1724513_810.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1724514_731.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1724515_391.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1724516_394.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1724517_550.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1724520_315.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1724521_984.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/07/1724522_111.jpg