کد خبر: 3723تاریخ انتشار : 16:43:16 - پنجشنبه 2 آگوست 2018

تصاویر / مسابقات غواصی ارتش های جهان در نوشهر

مازنی خبر : رقابت های بین المللی ارتش های جهان در رشته غواصی عمق، با حضور مسئولان نظامی کشورهای شرکت کننده در نوشهر در حال برگزاری می باشد.

تصاویر / مسابقات غواصی ارتش های جهان در نوشهر

مازنی خبر : رقابت های بین المللی ارتش های جهان در رشته غواصی عمق، با حضور مسئولان نظامی کشورهای شرکت کننده در نوشهر در حال برگزاری می باشد.

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850952.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850951.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850953.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850954.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850955.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850959.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850956.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850958.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850957.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850961.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850960.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850962.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850963.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850964.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850966.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850968.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850965.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850967.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850965.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850971.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850969.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850973.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850970.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850975.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850972.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850974.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850976.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850977.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850979.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850978.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850982.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850981.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/02/4/2850983.jpg