کد خبر: 3845تاریخ انتشار : ۸:۴۲:۵۱ - دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

گزارش تصویری / برداشت برنج در مزارع مازندران

برداشت برنج در مزارع استان مازندران آغاز شده است. به گزارش مازنی خبر ، مازندران قطب اصلی تولید برنج در کشور محسوب می شود.

گزارش تصویری / برداشت برنج در مزارع مازندران

برداشت برنج در مزارع استان مازندران آغاز شده است.

به گزارش مازنی خبر ، مازندران قطب اصلی تولید برنج در کشور محسوب می شود.

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/5/10/1732390_567.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/5/10/1732391_367.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/5/10/1732392_208.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/5/10/1732393_359.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/5/10/1732394_431.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/5/10/1732395_950.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/5/10/1732396_127.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/5/10/1732397_350.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/5/10/1732398_355.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/5/10/1732399_167.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/5/10/1732400_394.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/5/10/1732401_803.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/5/10/1732402_745.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/5/10/1732403_889.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/5/10/1732404_519.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/5/10/1732405_487.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/5/10/1732407_786.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/5/10/1732408_304.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/5/10/1732409_606.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/5/10/1732410_240.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/5/10/1732411_608.jpg