کد خبر: 3888تاریخ انتشار : ۱۴:۰۵:۲۰ - چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷

یادداشت / خبرنگاران چراغ راه جامعه (بقلم : محمدرضا منصوریان)

اختصاصی مازنی خبر / محمدرضا منصوریان : ۱۷ مرداد در تاریخ شمسی به نام خبرنگار ثبت شد . البته نباید از ژورنالیستهای که در این عرصه در یک صد سال گذشته ایران از مشروطه تا کنون به عنوان خبرنگار و یا مطبوعاتی در راه پرخطر خبررسانی و آگاهی بخشی به مردم جان و مال خودشان […]

یادداشت / خبرنگاران چراغ راه جامعه (بقلم : محمدرضا منصوریان)

اختصاصی مازنی خبر / محمدرضا منصوریان : ۱۷ مرداد در تاریخ شمسی به نام خبرنگار ثبت شد .
البته نباید از ژورنالیستهای که در این عرصه در یک صد سال گذشته ایران از مشروطه تا کنون به عنوان خبرنگار و یا مطبوعاتی در راه پرخطر خبررسانی و آگاهی بخشی به مردم جان و مال خودشان را از دست دادند و یا با احکام سنگین حکام خودخواه به زندان رفته و حبس کشیدن را هم فراموش کنیم . حق است در یک چنین روزی از همه خبرنگاران یاد کنیم .
حرفه خبرنگار از جمله مشاغل سخت و غیر پایدار است که باید از دو زاویه به آن نگریست . حالت اول اینکه اگر به عنوان یک شغل و راه امرار و معاش یک شخص باشد . باید دارای قوانین و مقراراتی سفت و سخت که همه کارمندان از آن برخوردارند دارا باشند . نباید به عنوان مشاغل آزاد آنان را در تامین در آمد رها کرد . لذا آسیب این حرفه از همینجا شروع میشود . اگر در آمد حساب شده داشته باشد قطعآ بدون دغدغه به کارشان میپردازند . در صورتی که حال و روز امروز خبرنگاری این را نمیگوید .
بلکه شاهد هستیم با چه مشقتی تامین درآمد میکنند که حتی بعضی مواقع از حقوق یک نیروی شرکتی یک دستگاه اداری هم کمتر درآمد دارند . اینکه چرا باز هم این راه را ادامه میدهند . قطعا از سر ناچاری و و بیکاری و شاید هم عشق است.

اما زاویه دیگر وظیفه ای که خبرنگار در مقابل جامعه و مملکتش دارد . در این بخش مسائل زیادی قابل بحث است که به یک موردش میپردازم آن هم نوع انعکاس خبر توسط خبرنگار میباشد . خبرنگار در زمان تنظیم خبر تمایلات و سلیقه شخصی اش را نباید در خبر بگنجاند .خبری که قرار است از فکر و قلمش تهیه شود باید دارای فهم حقوقی و تامین منافع عموم جامعه باشد . انعکاس خبر زمانی موثر است که خواننده با کسب آن احساس کند با واقعیت جامعه اش منافاتی ندارد و با آنجه در جامعه رخ میدهد همخوانی دارد و بپذیرد این خبر بر نفع گروه ها و یا مدیران وی ا دولت ها نیست بلکه تامین کننده منافع عموم مردم و جامعه است هر چند به مذاق بعضی ها خوش نیاید و برای تهیه کننده خبر عواقب تشویق و تنبیه در پی داشته باشد . به عبارتی انتقال صحیح خبر موجب اعتماد مخاطب به آن میشود تا بار دیگر به ان مراجعه کند . درجهان امروز انعکاس خبر درعرصه مطبوعات و رسانه های مکتوب و مجازی بعنوان یک اصل بقا مدیا مورد توجه است که به صورتهای مختلف به پرداخته میشود .

در نهایت مردم خوب جامعه ما از همه خبرنگارانی که در تحکیم رکن چهارم دموکراسی خواهی زحمت میکشند و هزینه شفاف سازی را میدهند ، سپاسگزاری میکنند . در مقابل نسبت به کسانی که خبرنگاران را مزاحم و هویدا کننده مفاسد ریز و درشت میدانند و در اتاقها را به روی آنان میبندند اعلام انزجار میکنند .

*** محمد رضا منصوریان

http://mazaninews.ir/wp-content/uploads/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86.jpg