کد خبر: 3945تاریخ انتشار : ۸:۵۷:۲۱ - پنج شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷

تصاویر / تخلیه کاغذ وارداتی در بندر نوشهر

مازنی خبر : بخش زیادی از نیاز کشور در تأمین کاغذ از محل واردات است و نوسانات قیمت ارز در ماه‌های اخیر باعث کمبود منابع کاغذ در کشور شده و از آنجایی که کاغذ در صنعت چاپ و نشر کتاب به عنوان یک کالای فرهنگی مصرف می‌شود، این نوسانات به طور مستقیم تولیدات فرهنگی کشور را […]

تصاویر / تخلیه کاغذ وارداتی در بندر نوشهر

مازنی خبر : بخش زیادی از نیاز کشور در تأمین کاغذ از محل واردات است و نوسانات قیمت ارز در ماه‌های اخیر باعث کمبود منابع کاغذ در کشور شده و از آنجایی که کاغذ در صنعت چاپ و نشر کتاب به عنوان یک کالای فرهنگی مصرف می‌شود، این نوسانات به طور مستقیم تولیدات فرهنگی کشور را از خود متأثر کرده است.

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/08/4/2856983.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/08/4/2856982.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/08/4/2856986.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/08/4/2856985.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/08/4/2856986.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/08/4/2856984.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/08/4/2856989.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/08/4/2856990.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/08/4/2856988.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/08/4/2856987.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/08/4/2856991.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/08/4/2856993.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/08/4/2856999.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/08/4/2856995.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/08/4/2856992.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/08/4/2856998.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/08/4/2856994.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/08/4/2856997.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/08/08/4/2856996.jpg