کد خبر: 4008تاریخ انتشار : 8:09:36 - شنبه 11 آگوست 2018

تصاویر / نخستین جشنواره برداشت پیاز در روستای سرکت ساری

نخستین جشنواره برداشت پیاز در روستای سرکت ساری برگزار شد.                                               

تصاویر / نخستین جشنواره برداشت پیاز در روستای سرکت ساری

نخستین جشنواره برداشت پیاز در روستای سرکت ساری برگزار شد.