کد خبر: 436تاریخ انتشار : ۹:۲۸:۳۷ - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

گزارش تصویری / بهار در فیلبند

فیلبند روستایی زیبا در استان مازندران است. فیلبند یکی از زیباترین روستا‌های مناطق جنوبی بابل و آمل است که اکثر اوقات در اقیانوسی از ابر آرمیده است.

گزارش تصویری /  بهار در فیلبند

فیلبند روستایی زیبا در استان مازندران است. فیلبند یکی از زیباترین روستا‌های مناطق جنوبی بابل و آمل است که اکثر اوقات در اقیانوسی از ابر آرمیده است.

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/1/1596856_116.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/1/1596858_945.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/1/1596860_999.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/1/1596861_902.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/1/1596864_206.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/1/1596865_897.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/1/1596866_897.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/1/1596868_475.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/1/1596871_591.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/1/1596873_144.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/1/1596879_320.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/1/1596882_347.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/1/1596881_476.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/1/1596883_349.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/1/1596885_708.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/1/1596888_795.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/1/1596886_883.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/1/1596887_901.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/1/1596890_317.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/2/1/1596891_245.jpg