کد خبر: 4420تاریخ انتشار : ۱۰:۱۸:۰۵ - دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷

تصاویر / وضعیت نامناسب اسکان کارگران فصلی در آمل

مازنی خبر : همه ساله در فصل نشا کاری و برداشت برنج کارگران مهاجر از نقاط مختلف کشور از شهرهای دور و نزدیک برای کار راهی مازندران می‌شوند. با توجه به بومی نبودن این کارگران مشکل اسکان آن‌ها به معضل شهر‌هایی همچون آمل، نور و محمود آباد تبدیل شده است. تجمع و استراحت کارگران در […]

تصاویر / وضعیت نامناسب اسکان کارگران فصلی در آمل

مازنی خبر : همه ساله در فصل نشا کاری و برداشت برنج کارگران مهاجر از نقاط مختلف کشور از شهرهای دور و نزدیک برای کار راهی مازندران می‌شوند.

با توجه به بومی نبودن این کارگران مشکل اسکان آن‌ها به معضل شهر‌هایی همچون آمل، نور و محمود آباد تبدیل شده است.

تجمع و استراحت کارگران در میادین و چهار راه‌ها نه تنها زیبنده چهره توریستی این مناطق نیست بلکه مناسب شأن و منزلت کارگران نیز نبوده و مستلزم رسیدگی شهرداری‌های این مناطق به وضعیت آن‌ها و ساماندهی و فراهم کردن سرپناه مناسب برای این قشر شریف است.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/1763528_475.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/1763529_159.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/1763530_903.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/1763531_833.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/1763532_521.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/1763533_719.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/1763534_294.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/1763535_473.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/1763536_990.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/1763537_414.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/1763538_461.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/1763539_177.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/1763540_610.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/1763541_987.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/1763542_480.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/1763543_769.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/1763544_714.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/1763545_408.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/1763546_152.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/1763547_247.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/1763548_633.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/1763549_940.jpg