کد خبر: 4456تاریخ انتشار : ۱۱:۰۳:۳۷ - سه شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۷

تصاویر / آخرین حضور بهداد سلیمی روی تخته وزنه‌برداری

مازنی خبر : بهداد سلیمی ملی پوش و جهان پهلوان قائم شهری پس از کسب عنوان قهرمانی بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ و به گردن آویختن مدال طلا، تخته را به نشانه خداحافظی از ورزش قهرمانی بوسید. بهداد سلیمی پس از سال‌ها تلاش در دسته ۱۰۵+ کیلوگرم وزنه‌برداری و قهرمانی در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی، از دنیای […]

تصاویر / آخرین حضور بهداد سلیمی روی تخته وزنه‌برداری

مازنی خبر : بهداد سلیمی ملی پوش و جهان پهلوان قائم شهری پس از کسب عنوان قهرمانی بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ و به گردن آویختن مدال طلا، تخته را به نشانه خداحافظی از ورزش قهرمانی بوسید.

بهداد سلیمی پس از سال‌ها تلاش در دسته ۱۰۵+ کیلوگرم وزنه‌برداری و قهرمانی در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی، از دنیای وزنه‌برداری خداحافظی کرد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2877490_MHH_6583.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2877493_MHH_6583.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2877496_MHH_6583.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2877502_MHH_6583.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2877503_MHH_6583.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2877504_MHH_6583.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2877506_MHH_6583.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2877507_MHH_6583.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2877508_MHH_6583.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2877509_MHH_6583.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2877510_MHH_6583.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2877511_MHH_6583.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2877513_MHH_6583.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2877514_MHH_6583.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2877516_MHH_6583.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2877517_MHH_6583.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2877518_MHH_6583.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2877522_MHH_6583.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2877523_MHH_6583.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2877524_MHH_6583.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2877525_MHH_6583.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2877526_MHH_6583.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2877527_MHH_6583.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/2877528_MHH_6583.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/z-2-2.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/z-9-1.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/08/z-13-1.jpg