کد خبر: 4691تاریخ انتشار : 18:18:44 - پنجشنبه 6 سپتامبر 2018

تصاویر / نمایشگاه صنایع دستی در نوشهر

اختصاصی مازنی خبر : نمایشگاه صنایع دستی و سوغات با حضور استان های مختلف در نوشهر بر پا شده است.

تصاویر / نمایشگاه صنایع دستی در نوشهر

اختصاصی مازنی خبر : نمایشگاه صنایع دستی و سوغات با حضور استان های مختلف در نوشهر بر پا شده است.