کد خبر: 4726تاریخ انتشار : 18:27:20 - جمعه 7 سپتامبر 2018

تصاویر / جشن عناب در روستای «پایین دسته» سیمرغ

اختصاصی مازنی خبر : جشن عناب در روستای «پایین دسته» شهرستان سیمرغ برگزار شد. طبق رسم دیرینه ، مردم روستای پایین دسته و اهالی روستاهای اطراف در ماه شهریور به برداشت عناب در روستای «پایین دسته» می پردازند.

تصاویر / جشن عناب در روستای «پایین دسته» سیمرغ

اختصاصی مازنی خبر : جشن عناب در روستای «پایین دسته» شهرستان سیمرغ برگزار شد. طبق رسم دیرینه ، مردم روستای پایین دسته و اهالی روستاهای اطراف در ماه شهریور به برداشت عناب در روستای «پایین دسته» می پردازند.