کد خبر: 4895تاریخ انتشار : ۱۹:۵۹:۰۲ - جمعه ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

تصاویر / عزاداری در هیات محبّان حضرت زینب(س) ساری

مازنی خبر : مراسم عزاداری هیات محبّان حضرت زینب(س) ساری در پارک موزه دفاع مقدس و در جوار ۸ شهیدگمنام برگزار شد.

تصاویر / عزاداری در هیات محبّان حضرت زینب(س) ساری

مازنی خبر : مراسم عزاداری هیات محبّان حضرت زینب(س) ساری در پارک موزه دفاع مقدس و در جوار ۸ شهیدگمنام برگزار شد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/MHB0370.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/MHB0382.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/MHB0409.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/MHB0449.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/MHB0484.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/MHB0503.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/MHB0514.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/MHB0523.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/MHB0561.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/MHB0593.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/MHB0601.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/MHB0371.jpg