کد خبر: 5003تاریخ انتشار : ۱۰:۳۳:۱۰ - پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

تصاویر / عزاداری و دسته روی تاسوعای حسینی در خلیل‌شهر بهشهر

مازنی خبر : عزاداری و دسته روی تاسوعای حسینی در خلیل‌شهر بهشهر

تصاویر / عزاداری و دسته روی تاسوعای حسینی در خلیل‌شهر بهشهر

مازنی خبر : عزاداری و دسته روی تاسوعای حسینی در خلیل‌شهر بهشهر

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-19_14-44-57.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-19_14-46-23.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-19_14-46-28.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-19_14-46-29.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-19_14-58-30-2.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-19_14-58-30.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-19_15-02-58-2.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-19_15-02-58.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-19_15-03-01-2.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-19_15-03-01.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-19_15-03-04.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-19_15-03-05.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/zz-1-4.jpghttp://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/zz-2-3.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/zz-3-2.jpg