کد خبر: 5004تاریخ انتشار : ۱۰:۳۶:۰۳ - پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

تصاویر / عزاداری روز تاسوعای حسینی در نوشهر

مازنی خبر : عزاداری روز تاسوعای حسینی در نوشهر با حضور پرشور مردم در هیات و دسته های عزاداری برگزار شد.

تصاویر / عزاداری روز تاسوعای حسینی در نوشهر

مازنی خبر : عزاداری روز تاسوعای حسینی در نوشهر با حضور پرشور مردم در هیات و دسته های عزاداری برگزار شد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3648011-6632956.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3648011-6632977.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3648011-6632978.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3648011-6632981.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3648011-6632982.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3648011-6632984.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3648011-6632987.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3648011-6632988.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3648011-6632993.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3648011-6632994.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3648011-6632995.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3648011-6632997.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3648011-6633011.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3648011-6633013.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3648011-6633019.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/n3648011-6633020.jpg