کد خبر: 5009تاریخ انتشار : ۱۰:۴۴:۴۸ - پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

تصاویر / آیین نخل گردانی در نوا آمل

مازنی خبر : نخل نماد تابوت امام حسین علیه السلام است. آیین نخل گردانی در نوا قدمتی بیش از ۶۵۰ سال دارد. هرساله در روزهای هشتم، نهم و دهم محرم طوایف مختلف نوا در این روستای ییلاقی گردهم می آیند و با برگزاری مراسم باشکوه نخل گردانی عشق و ارادت خود را به سالار شهیدان […]

تصاویر /  آیین نخل گردانی در نوا آمل

مازنی خبر : نخل نماد تابوت امام حسین علیه السلام است. آیین نخل گردانی در نوا قدمتی بیش از ۶۵۰ سال دارد.

هرساله در روزهای هشتم، نهم و دهم محرم طوایف مختلف نوا در این روستای ییلاقی گردهم می آیند و با برگزاری مراسم باشکوه نخل گردانی عشق و ارادت خود را به سالار شهیدان به نمایش می گذارند.

ساکنین روستا نیز با سینه زنی و توزیع نذورات به جمع عزاداران می پیوندند و ازین طریق به جمع عزادارن امام حسین علیه السلام می پیوندند.

همچنین در این ایام تعزیه امام حسین (ع) و اهل بیت و یارانش در تکیه محل برگزار می شود و به نوعی حسن ختام مراسم نخل گردانی نوائیان است.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2902597_salimi-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2902598_salimi-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2902599_salimi-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2902600_salimi-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2902601_salimi-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2902602_salimi-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2902604_salimi-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2902605_salimi-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2902606_salimi-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2902607_salimi-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2902608_salimi-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2902609_salimi-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2902610_salimi-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2902611_salimi-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2902612_salimi-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2902613_salimi-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2902614_salimi-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2902615_salimi-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2902616_salimi-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2902617_salimi-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/2902618_salimi-1-.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/%D8%B8%D8%B8.jpg