کد خبر: 5087تاریخ انتشار : ۱۱:۰۱:۵۸ - یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷

آغاز فصل مهر در مازندران+ تصاویر

۴۹۹ هزار دانش آموز مازندرانی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

آغاز فصل مهر در مازندران+ تصاویر

۴۹۹ هزار دانش آموز مازندرانی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

آغاز فصل مهر در مازندران+ تصاویر

آغاز فصل مهر در مازندران+ تصاویر

آغاز فصل مهر در مازندران+ تصاویر

آغاز فصل مهر در مازندران+ تصاویر

آغاز فصل مهر در مازندران+ تصاویر