کد خبر: 5087تاریخ انتشار : 11:01:58 - یکشنبه 23 سپتامبر 2018

آغاز فصل مهر در مازندران+ تصاویر

499 هزار دانش آموز مازندرانی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

آغاز فصل مهر در مازندران+ تصاویر

499 هزار دانش آموز مازندرانی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

آغاز فصل مهر در مازندران+ تصاویر

آغاز فصل مهر در مازندران+ تصاویر

آغاز فصل مهر در مازندران+ تصاویر

آغاز فصل مهر در مازندران+ تصاویر

آغاز فصل مهر در مازندران+ تصاویر