کد خبر: 5178تاریخ انتشار : ۱۶:۲۸:۵۷ - جمعه ۶ مهر ۱۳۹۷

تصاویر / مراسم تجلیل از آتش نشانان ساری با حضور استاندار مازندران

مازنی خبر : به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی ، مراسم تجلیل از آتش نشانان شهرداری ساری برگزار شد.

تصاویر / مراسم تجلیل از آتش نشانان ساری با حضور استاندار مازندران

مازنی خبر : به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی ، مراسم تجلیل از آتش نشانان شهرداری ساری برگزار شد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-27_16-54-51-18.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-27_16-54-51-10.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-27_16-54-51-7.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-27_16-54-51-4.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-27_16-54-50.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-27_16-54-50-38.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-27_16-54-50-28.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-27_16-54-50-24.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-27_16-54-50-27.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-27_16-54-50-23.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-27_16-54-50-22.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-27_16-51-33.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-27_16-48-31.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-27_16-48-26.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-27_16-48-18.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-27_16-46-44.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-27_16-46-23.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-27_16-46-08.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-27_16-46-13.jpg