کد خبر: 5301تاریخ انتشار : ۸:۰۱:۵۷ - جمعه ۱۳ مهر ۱۳۹۷

تصاویر / جنگل هلومسر و اسکومحله آمل در تسخیر زباله

مازنی خبر :‌ مناطق جنگلی هلومسر و اسکومحله از مناطق تفریحی اطراف آمل است که ایجاد امکانات تفریحی، گردشگری و رفاهی در آن طی چند مرحله در حال اجراست. متاسفانه عدم رعایت بهداشت توسط گردشگران و همچنین انتقال زباله و نخاله‌های ساختمانی از مناطق اطراف و شهرک صنعتی مجاور موجب آلودگی این منطقه شده است. […]

تصاویر / جنگل هلومسر و اسکومحله آمل در تسخیر زباله

مازنی خبر :‌ مناطق جنگلی هلومسر و اسکومحله از مناطق تفریحی اطراف آمل است که ایجاد امکانات تفریحی، گردشگری و رفاهی در آن طی چند مرحله در حال اجراست.
متاسفانه عدم رعایت بهداشت توسط گردشگران و همچنین انتقال زباله و نخاله‌های ساختمانی از مناطق اطراف و شهرک صنعتی مجاور موجب آلودگی این منطقه شده است. حفظ طبیعت جنگل‌های مناطق مذکور علاوه بر همیاری بومیان و گردشگران، نیازمند تدبیر و قاطعیت مسئولان در برخورد با متجاوزان به حریم طبیعت است.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1805363_956.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1805364_306.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1805365_544.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1805366_231.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1805367_607.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1805368_925.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1805368_925.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1805369_625.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1805370_588.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1805371_882.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1805372_650.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1805374_959.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1805373_486.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1805375_262.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1805376_660.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1805377_452.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1805378_768.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1805379_391.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1805380_751.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1805381_420.jpg