کد خبر: 5344تاریخ انتشار : ۱۴:۲۹:۰۶ - شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

تصاویر / بارش شدید باران و سیل در مازندران

مازنی خبر : روزهای جمعه و شنبه استان مازندران شاهد بارش شدید باران و جاری شدن سیل در نقاط مختلف این استان بود.

تصاویر / بارش شدید باران و سیل در مازندران

مازنی خبر : روزهای جمعه و شنبه استان مازندران شاهد بارش شدید باران و جاری شدن سیل در نقاط مختلف این استان بود.

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/13/1814225_211.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/13/1814227_195.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/13/1814228_701.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/14/1814452_613.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/14/1814453_568.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/13/1814230_930.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/13/1814231_778.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/13/1814232_470.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/13/1814233_373.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/13/1814234_548.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/13/1814235_275.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/13/1814238_375.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/14/1814309_409.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/14/1814311_891.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/57757947_DSC_5131.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/57757952_DSC_5131.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/57757959_DSC_5131.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_0518-2.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_0630.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_0662-2.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/13970713000505636743697957156098_86294_PhotoT.jpg