کد خبر: 5369تاریخ انتشار : ۱۸:۰۰:۱۴ - یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷

تصاویر / خسارات سیل به روستای سلیمان آباد تنکابن

مازنی خبر : بارندگی شدید که از اوایل هفته در شمال کشور آغاز شده، باعث تخریب منازل و مسدود شدن جاده های اصلی و فرعی روستای سلیمان آباد تنکابن شده است.

تصاویر / خسارات سیل به روستای سلیمان آباد تنکابن

مازنی خبر : بارندگی شدید که از اوایل هفته در شمال کشور آغاز شده، باعث تخریب منازل و مسدود شدن جاده های اصلی و فرعی روستای سلیمان آباد تنکابن شده است.

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919945.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919944.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919943.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919942.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919941.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919940.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919939.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919938.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919937.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919936.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919935.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919934.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919933.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919932.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919931.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919930.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919929.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919928.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919927.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919926.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919925.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919924.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919923.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919922.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/10/07/4/2919921.jpg