کد خبر: 5384تاریخ انتشار : ۷:۱۵:۵۴ - دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷

تصاویر / فرماندار چکمه‌پوش

مازنی خبر : عباسعلی رضایی فرماندار شهرستان ساری از روستاهای سیل‌زده، سعیدآباد، زکریاکلا و بندبن بازدید کرد. وی با حضور در این روستاها از نزدیک پیگیر حل مشکلات مردم آسیب دیده شد.

تصاویر / فرماندار چکمه‌پوش

مازنی خبر : عباسعلی رضایی فرماندار شهرستان ساری از روستاهای سیل‌زده، سعیدآباد، زکریاکلا و بندبن بازدید کرد. وی با حضور در این روستاها از نزدیک پیگیر حل مشکلات مردم آسیب دیده شد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/PhotoGalleryImage15195682IMG_0087.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/PhotoGalleryImage25211018IMG_0040.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/PhotoGalleryImage29921508IMG_0080.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/PhotoGalleryImage37769977IMG_0078.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/PhotoGalleryImage42777645IMG_0046.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/PhotoGalleryImage42777645IMG_0054.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/PhotoGalleryImage47488135IMG_0088.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/PhotoGalleryImage47488135IMG_0091.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/PhotoGalleryImage47488135IMG_0095.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/PhotoGalleryImage47785312IMG_0029.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/PhotoGalleryImage52495803IMG_0075.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/PhotoGalleryImage55633781IMG_0023.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/PhotoGalleryImage60344271IMG_0057.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/PhotoGalleryImage65351939IMG_0036.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/PhotoGalleryImage73200408IMG_0026.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/PhotoGalleryImage77910898IMG_0071.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/PhotoGalleryImage79780587IMG_0098.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/PhotoGalleryImage79780587IMG_0106.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/PhotoGalleryImage95774702IMG_0022.jpg