کد خبر: 5429تاریخ انتشار : ۹:۳۶:۰۶ - چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷

تصاویر / روستای رسکت در منطقه دودانگه ساری

مازنی خبر : روستای رسکت (دودانگه)در ۶۷ کیلومتری جنوب غرب شهر ساری قرار دارد و مسیر دسترسی به آن از ساری آغاز و پس از عبور از دو راهی کیاسر و سد تنگه سلیمان به جانب غرب منحرف می‌شود که بیشتر قسمت‌های آن آسفالته می‌باشد و به دو قسمت علیا(بالا رسکت) و سفلی(پایین رسکت) تقسیم […]

تصاویر / روستای رسکت در منطقه دودانگه ساری

مازنی خبر : روستای رسکت (دودانگه)در ۶۷ کیلومتری جنوب غرب شهر ساری قرار دارد و مسیر دسترسی به آن از ساری آغاز و پس از عبور از دو راهی کیاسر و سد تنگه سلیمان به جانب غرب منحرف می‌شود که بیشتر قسمت‌های آن آسفالته می‌باشد و به دو قسمت علیا(بالا رسکت) و سفلی(پایین رسکت) تقسیم میشود. بنای برج رسکت (واقع در روستای رسکت در بخش دودانگه) در آغاز فرن پنجم هجری قمری ساخته شد. این برج شامل بدنه آجری و گنبد است که حد فاصل قسمت فوقانی بدنه و آغاز گنبد آن تزئینات مقرش کاری شده است و دو کتیبه آجری نیز به خط پهلوی ساسانی و خط کوفی درروی آن به چشم می خورد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816692_151.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816693_505.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816694_552.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816695_949.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816696_976.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816697_848.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816698_974.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816699_769.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816700_678.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816701_121.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816702_619.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816703_913.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816704_554.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816705_444.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816706_711.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816707_711.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816708_375.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816709_339.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816710_889.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816711_668.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816712_584.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816713_712.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816714_118.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816715_908.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816716_668.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816717_755.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/1816718_698.jpg

Image result for ‫برج رسکت‬‎