کد خبر: 5496تاریخ انتشار : ۱۲:۳۰:۵۵ - شنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۷

تصاویر / بهره برداری از طرح‌های درمانی با حضور وزیر بهداشت در مازندران

مازنی خبر : وزیر بهداشت و درمان پس از سفر به مازندران، با حضور در غرب این استان بر لزوم تبدیل شدن غرب مازندران به قطب پزشکی این استان تاکید کرد. او در این سفر از ۱۵ طرح درمانی مازندران ، بهره‌برداری کرد.

تصاویر / بهره برداری از طرح‌های درمانی با حضور وزیر بهداشت در مازندران

مازنی خبر : وزیر بهداشت و درمان پس از سفر به مازندران، با حضور در غرب این استان بر لزوم تبدیل شدن غرب مازندران به قطب پزشکی این استان تاکید کرد. او در این سفر از ۱۵ طرح درمانی مازندران ، بهره‌برداری کرد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_9328-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_9335-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_9289-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_9396-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_9410-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_9416-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_9420-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_9457-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_9484-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_9492-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_9486-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_9528-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_9537-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_9531-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_9555-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_9566-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_9578-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_9583-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_9602-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_9594-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_9613-Copy.jpg