کد خبر: 5631تاریخ انتشار : ۸:۰۶:۳۰ - پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

تصاویر / مراسم بزرگداشت روز جهانی عصای سفید در بابلسر

مازنی خبر : مراسم بزرگداشت روز جهانی عصای سفید با حضور استاندار مازندران در بابلسر برگزار شد.

تصاویر / مراسم بزرگداشت روز جهانی عصای سفید در بابلسر

مازنی خبر : مراسم بزرگداشت روز جهانی عصای سفید با حضور استاندار مازندران در بابلسر برگزار شد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_5566-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_5569-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_5576-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_5606-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_5603-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_5614-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_5636-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_5638-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_5646-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_5658-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_5680-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_5701-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_5721-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_5733-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_5743-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_5778-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_5833-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_5827-Copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/10/IMG_5837-Copy.jpg