کد خبر: 5832تاریخ انتشار : ۱۹:۰۳:۱۵ - شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷

تصاویر / در طبق اخلاص

مازنی خبر : سه پیرزن روستای شماریه از توابع شهر بستان با برپایی موکب کوچکی که از تنه و برگ درختان تشکیل شده به پذیرایی از زوار کربلا می‌پردازند. بی ریاترین موکب با کمترین امکانات و با عشق به امام حسین(ع) برپا شده و از طلوع آقتاب تا غروب با پخت نان مخصوص که با […]

تصاویر /  در طبق اخلاص

مازنی خبر : سه پیرزن روستای شماریه از توابع شهر بستان با برپایی موکب کوچکی که از تنه و برگ درختان تشکیل شده به پذیرایی از زوار کربلا می‌پردازند. بی ریاترین موکب با کمترین امکانات و با عشق به امام حسین(ع) برپا شده و از طلوع آقتاب تا غروب با پخت نان مخصوص که با آرد برنج (عش صیاح) تهیه می شود به استقبال زوار می روند.

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834064_916.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834065_696.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834066_570.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834067_512.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834068_238.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834069_990.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834070_869.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834071_140.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834072_328.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834073_445.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834074_930.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834075_728.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834076_585.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834077_728.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834078_906.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834079_304.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834080_939.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834081_979.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834082_799.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834083_267.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834084_219.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834085_122.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834086_521.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834087_797.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834088_444.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834089_107.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834090_462.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834091_216.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834092_631.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834093_686.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/7/29/1834094_978.jpg