کد خبر: 5958تاریخ انتشار : ۱۶:۰۲:۰۰ - یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷

تصاویر / روستای جواهرده رامسر

مازنی خبر : جواهر‌ده یکی از روستاهای شهر رامسر در استان مازنداران است که با توجه به ارتفاع بسیار از سطح دریا، آب و هوایی بسیار خاص را پدید آورده و به ییلاق استان معروف شده. مردم روستا به دامداری، کشاورزی و باغداری مشغول اند و صنایع دستی آن شامل نمدمالی، سفال، آهنگری و مسگری […]

تصاویر / روستای جواهرده رامسر

مازنی خبر : جواهر‌ده یکی از روستاهای شهر رامسر در استان مازنداران است که با توجه به ارتفاع بسیار از سطح دریا، آب و هوایی بسیار خاص را پدید آورده و به ییلاق استان معروف شده. مردم روستا به دامداری، کشاورزی و باغداری مشغول اند و صنایع دستی آن شامل نمدمالی، سفال، آهنگری و مسگری است.

تصاویر : علی حدادی اصل

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/636739199854471120.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/636739199914783718.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/636739199995797511.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/636739200079547772.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/636739200415642062.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/636739200453767306.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/636739200666580077.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/636739200728426751.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/636739200754208092.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/636739200791850278.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/636739200834885247.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/636739200962762446.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/636739200845969845.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/636739201039833961.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/636739201115862145.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/636739201323146762.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/636739201712171146.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/636739201722171266.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/636739201753100502.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/636739201947565327.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/636739202057185461.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/11/636739202090411441.jpg