کد خبر: 5989تاریخ انتشار : ۸:۴۸:۴۵ - دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷

تصاویر / جشنواره آتش زدن قایق در تایوان

جشنواره آتش زدن قایق در تایوان برگزار شد. این مراسم با هدف جلوگیری از شر و بیماری ها هر سه سال یک بار در تایوان برگزار می شود.

تصاویر / جشنواره آتش زدن قایق در تایوان

جشنواره آتش زدن قایق در تایوان برگزار شد. این مراسم با هدف جلوگیری از شر و بیماری ها هر سه سال یک بار در تایوان برگزار می شود.

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :