کد خبر: 6255تاریخ انتشار : ۹:۳۷:۲۳ - شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷

تصاویر / نفت آبادان ۱ – ۱ نساجی مازندران

مازنی خبر : در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور ، دیدار تیم های صنعت نفت آبادان و نساجی مازندران با تساوی ۱ بر ۱ پایان یافت.

تصاویر / نفت آبادان ۱ – ۱ نساجی مازندران

مازنی خبر : در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور ، دیدار تیم های صنعت نفت آبادان و نساجی مازندران با تساوی ۱ بر ۱ پایان یافت.

https://static2.90tv.ir/uploads/2018-11-23/1543003561k8vbx8ovz0.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2018-11-23/1543003561gj6c4vlqto.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2018-11-23/1543003562tbkrci60d4.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2018-11-23/1543003561fdi9t4gzmr.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2018-11-23/1543003561bwikp8iazm.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2018-11-23/1543003561hguogo8sxc.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2018-11-23/1543003561bkcsgzu6q3.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2018-11-23/1543003561pdlel51ubm.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2018-11-23/1543003561drfpm9anh4.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2018-11-23/1543003561inaieozs0p.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2018-11-23/1543003561pdvruhohmr.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2018-11-23/1543003562vchx734xbb.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2018-11-23/1543003562zxuzey47rj.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2018-11-23/1543003562jg4xppspow.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2018-11-23/1543003562xreejmgniu.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2018-11-23/1543003562zj5mye3bub.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2018-11-23/1543003562uigtodtyd0.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2018-11-23/1543003562mhgymieqwo.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2018-11-23/1543003562znkwys0ytv.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2018-11-23/1543003562lbwxvrglhv.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2018-11-23/1543003562dydayh7mii.jpg