کد خبر: 6556تاریخ انتشار : ۱۵:۰۷:۱۲ - پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷

تصاویر / مراسم تکریم و معارفه استاندار مازندران

مازنی خبر : احمد حسین زادگان صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان مازندران با حضور بهرام سرمست سرپرست معاونت سیاسی وزارت کشور و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و استاندار سابق مازندران ، به عنوان استاندار جدید مازندران معرفی شد.  

تصاویر / مراسم تکریم و معارفه استاندار مازندران

مازنی خبر : احمد حسین زادگان صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان مازندران با حضور بهرام سرمست سرپرست معاونت سیاسی وزارت کشور و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و استاندار سابق مازندران ، به عنوان استاندار جدید مازندران معرفی شد.

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/06/4/2976823.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/06/4/2976828.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/06/4/2976827.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/MHB7887.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/06/4/2976829.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/MHB7909.jpghttp://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/MHB7913.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/MHB7912.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/06/4/2976830.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/06/4/2976831.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/06/4/2976834.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/06/4/2976832.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/06/4/2976836.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/06/4/2976835.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/06/4/2976838.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/06/4/2976826.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/06/4/2976839.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/06/4/2976841.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/06/4/2976842.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/06/4/2976844.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/06/4/2976843.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/06/4/2976845.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/06/4/2976846.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/06/4/2976847.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/06/4/2976848.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/06/4/2976849.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/MHB8065.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/MHB8084.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/MHB8000.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/MHB8042.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/MHB7956.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/MHB7914.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/MHB7923.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/MHB7926.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2018/12/MHB7933.jpg