کد خبر: 6584تاریخ انتشار : ۱۱:۲۳:۱۷ - جمعه ۱۶ آذر ۱۳۹۷

تصاویر / با روستائیان مازندران

مازنی خبر : مازندران، استان سرسبز و چشم‌نواز شمال ایران که با طبیعت بی‌نظیر و آب‌وهوای معتدل خود در نوار ساحلی جنوب دریای خزر آرام گرفته است. ترکیب دریا و جنگل و کوهستان و رودخانه‌های پرآب و مزارع سر سبز، بی شک مردمانی مهربان را در خود می‌پروراند. چنانکه فردوسی بزرگ می‌سراید: «که مازندران شهر […]

تصاویر / با روستائیان مازندران

مازنی خبر : مازندران، استان سرسبز و چشم‌نواز شمال ایران که با طبیعت بی‌نظیر و آب‌وهوای معتدل خود در نوار ساحلی جنوب دریای خزر آرام گرفته است. ترکیب دریا و جنگل و کوهستان و رودخانه‌های پرآب و مزارع سر سبز، بی شک مردمانی مهربان را در خود می‌پروراند. چنانکه فردوسی بزرگ می‌سراید: «که مازندران شهر ما یاد باد همیشه بر و بومش آباد باد». در این گزارش مردمان با صفای روستا‌های سر سبز مازندران در قاب تصویر گنجانده شده است.

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852864_250.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852866_400.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852867_578.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852868_717.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852869_213.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852870_876.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852871_818.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852872_512.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852873_948.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852874_232.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852875_120.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852876_404.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852877_342.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852878_365.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852879_453.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852880_375.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852881_958.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852882_782.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852883_574.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852884_373.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852885_886.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852886_323.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852887_564.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852889_250.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852892_551.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852894_733.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852896_663.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852897_133.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852899_380.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852900_246.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852901_156.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852902_199.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852913_298.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852904_105.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852912_100.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852906_679.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852907_409.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852893_858.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852888_538.jpg

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/14/1852890_930.jpg

  1. ./// گفت:

    ظاهرا افراد روستائی همه پیر هستند یا عکاس …..