کد خبر: 7092تاریخ انتشار : 11:26:20 - دوشنبه 31 دسامبر 2018

اینک ای خوب ، «فصل غریبی» سر آمد …

مازنی خبر : «۶۲ سال در انتظار دعوت شاه غریبان»؛ روایت تصویری مهر از آرزوی توران مادر ۳ معلول از اهالی روستای عیسی خندق ساری است، ماجرای حسرتی ۶۲ ساله برای زیارت حرم امام مهربانی‌ها به یمن همراهی خیرین رنگ اجابت به خود گرفت. امیرعلی رزاقی عکاس مازندرانی با روایت تصویری زندگی توران او را […]

اینک ای خوب ، «فصل غریبی» سر آمد …

مازنی خبر : «۶۲ سال در انتظار دعوت شاه غریبان»؛ روایت تصویری مهر از آرزوی توران مادر ۳ معلول از اهالی روستای عیسی خندق ساری است، ماجرای حسرتی ۶۲ ساله برای زیارت حرم امام مهربانی‌ها به یمن همراهی خیرین رنگ اجابت به خود گرفت. امیرعلی رزاقی عکاس مازندرانی با روایت تصویری زندگی توران او را به آرزوی خود رساند.

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/30/4/2999972.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/30/4/2999977.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/30/4/2999979.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/30/4/2999976.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/30/4/2999968.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/30/4/2999974.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/30/4/2999975.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/30/4/2999971.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/30/4/2999967.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/30/4/2999969.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/30/4/2999973.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/30/4/2999959.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/30/4/2999963.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/30/4/2999960.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/30/4/2999964.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/30/4/2999985.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/30/4/2999982.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/30/4/2999978.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/30/4/2999983.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/30/4/2999984.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/30/4/2999981.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/30/4/2999980.jpg

https://media.mehrnews.com/d/2018/12/30/4/2999987.jpg