کد خبر: 7225تاریخ انتشار : 8:05:41 - دوشنبه 7 ژانویه 2019

تصاویر/ استقبال مردم بابلسر از پیکر شهید مدافع حرم «علیرضا بریری»

مردم شهیدپرور بابلسر در مراسم با شکوهی به استقبال پیکر شهید مدافع حرم «علیرضا بریری» رفتند.

تصاویر/ استقبال مردم بابلسر از پیکر شهید مدافع حرم «علیرضا بریری»

مردم شهیدپرور بابلسر در مراسم با شکوهی به استقبال پیکر شهید مدافع حرم «علیرضا بریری» رفتند.

http://defapress.ir/files/fa/news/1397/10/16/607554_153.jpg

http://defapress.ir/files/fa/news/1397/10/16/607556_242.jpg

http://defapress.ir/files/fa/news/1397/10/16/607557_602.jpg

http://defapress.ir/files/fa/news/1397/10/16/607559_258.jpg

http://defapress.ir/files/fa/news/1397/10/16/607560_913.jpg

http://defapress.ir/files/fa/news/1397/10/16/607561_185.jpg

http://defapress.ir/files/fa/news/1397/10/16/607562_115.jpg

http://defapress.ir/files/fa/news/1397/10/16/607563_354.jpg