کد خبر: 7333تاریخ انتشار : ۱۱:۵۳:۳۶ - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

تفریح زمستانی پس از بارش برف در کیاسر

مازنی خبر : یک روز خاطره انگیز برفی در ارتفاعات شهرستان ساری- شهر کیاسر  

تفریح زمستانی پس از بارش برف در کیاسر

مازنی خبر : یک روز خاطره انگیز برفی در ارتفاعات شهرستان ساری- شهر کیاسر

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3049490_444.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3049491_632.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3049494_574.jpghttp://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3049495_721.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3049496_137.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3049499_873.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3049498_186.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3049501_994.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3049513_950.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3049518_117.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3049517_937.jpghttp://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3049512_129.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3049510_303.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/3049508_290.jpg