کد خبر: 7359تاریخ انتشار : ۱۴:۰۴:۱۱ - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

دستان پاک

مازنی خبر  : اسم فاضلاب که می آید همه ما چهره در هم می کشیم؛ چه رسد که سر و کارمان با فاضلاب باشد؛ چه برسد که داخل کانال فاضلاب برویم. اما هستند مردانی که برای اینکه بوی فاضلاب آزارمان ندهد و در زمان بارندگی اسیر سیلاب نشویم، فداکاری می کنند و با پاکسازی کانال […]

دستان پاک

مازنی خبر  : اسم فاضلاب که می آید همه ما چهره در هم می کشیم؛ چه رسد که سر و کارمان با فاضلاب باشد؛ چه برسد که داخل کانال فاضلاب برویم. اما هستند مردانی که برای اینکه بوی فاضلاب آزارمان ندهد و در زمان بارندگی اسیر سیلاب نشویم، فداکاری می کنند و با پاکسازی کانال های فاضلاب جور همه مارا می کشند. براستی اینان قهرمانان گمنامی هستند که تن به کانال های آلوده فاضلاب می دهند و سلامتی خود را فدای بهداشت و آسایش شهروندان می کنند. این گزارش در شهرستان آمل به پاس قدردانی از کار ارزشمند زحمتکشانی تهیه شده است که اگرچه دستهایشان آلوده است اما پاکدست ترین مردمند.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951235_901.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951236_222.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951237_874.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951238_458.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951240_783.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951242_170.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951243_175.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951244_187.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951245_870.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951246_910.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951247_437.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951248_785.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951250_796.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951251_188.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951252_589.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951256_468.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951257_448.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951258_284.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951260_382.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951261_851.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951262_518.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951263_615.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951264_687.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951266_516.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951267_810.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951269_875.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1951587_444.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/%D8%B8-5.jpg