کد خبر: 7366تاریخ انتشار : 14:09:48 - دوشنبه 14 ژانویه 2019

ثبت درخت بلوط بلندروستای پایین کولای ساری در فهرست میراث طبیعی ملی

درخت بلوط بلند مازوی کهنسال روستای پایین کولای ساری در فهرست میراث طبیعی ملی ثبت گردید. به گزارش مازنی خبر ، در اجرای تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 23 دی ماه 1382 و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب هئیت محترم وزیران به شماره 26975/ت 32915 تاریخ 4 مرداد […]

ثبت درخت بلوط بلندروستای پایین کولای ساری در فهرست میراث طبیعی ملی

درخت بلوط بلند مازوی کهنسال روستای پایین کولای ساری در فهرست میراث طبیعی ملی ثبت گردید.

به گزارش مازنی خبر ، در اجرای تبصره ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 23 دی ماه 1382 و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب هئیت محترم وزیران به شماره 26975/ت 32915 تاریخ 4 مرداد 1384 اثر طبیعی، درخت بلوط مازوی کهنسال روستای پایین کولای ساری با قدمت حدود 400-450 سال به نشانی استان مازندران، شهرستان ساری، بخش مرکزی، دهستان کلیجان رستاق سفلی-روستای پایین کولای ساری به شماره 443 مورخ 6/12/96 در فهرست میراث طبیعی ملی ثبت گردید.

https://media.mehrnews.com/d/2018/05/05/3/2775158.jpg