کد خبر: 7366تاریخ انتشار : ۱۴:۰۹:۴۸ - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

ثبت درخت بلوط بلندروستای پایین کولای ساری در فهرست میراث طبیعی ملی

درخت بلوط بلند مازوی کهنسال روستای پایین کولای ساری در فهرست میراث طبیعی ملی ثبت گردید. به گزارش مازنی خبر ، در اجرای تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۸۲ و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب هئیت محترم وزیران به شماره ۲۶۹۷۵/ت ۳۲۹۱۵ تاریخ ۴ مرداد […]

ثبت درخت بلوط بلندروستای پایین کولای ساری در فهرست میراث طبیعی ملی

درخت بلوط بلند مازوی کهنسال روستای پایین کولای ساری در فهرست میراث طبیعی ملی ثبت گردید.

به گزارش مازنی خبر ، در اجرای تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۸۲ و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب هئیت محترم وزیران به شماره ۲۶۹۷۵/ت ۳۲۹۱۵ تاریخ ۴ مرداد ۱۳۸۴ اثر طبیعی، درخت بلوط مازوی کهنسال روستای پایین کولای ساری با قدمت حدود ۴۰۰-۴۵۰ سال به نشانی استان مازندران، شهرستان ساری، بخش مرکزی، دهستان کلیجان رستاق سفلی-روستای پایین کولای ساری به شماره ۴۴۳ مورخ ۶/۱۲/۹۶ در فهرست میراث طبیعی ملی ثبت گردید.

https://media.mehrnews.com/d/2018/05/05/3/2775158.jpg