کد خبر: 7453تاریخ انتشار : ۱۷:۴۵:۵۲ - شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

تصاویر/ میانکاله، بهشت پرندگان

مازنی خبر : میانکاله از سال ۱۳۴۸ به عنوان منطقه حفاظت شده و پس از آن با توجه به ویژگی‌های بوم شناختی و اهمیت به عنوان رویشگاه و زیستگاه تعداد بیشماری از گونه‌های در معرض خطر و به ویژه پرندگان مهاجر آبزی و همچنین استفاده علمی و آموزشی به پناهگاه حیات وحش ارتقاء و به […]

تصاویر/ میانکاله، بهشت پرندگان

مازنی خبر : میانکاله از سال ۱۳۴۸ به عنوان منطقه حفاظت شده و پس از آن با توجه به ویژگی‌های بوم شناختی و اهمیت به عنوان رویشگاه و زیستگاه تعداد بیشماری از گونه‌های در معرض خطر و به ویژه پرندگان مهاجر آبزی و همچنین استفاده علمی و آموزشی به پناهگاه حیات وحش ارتقاء و به عنوان یکی از ذخیره گاه‌های زیست سپهر به کمیته برنامه انسان و کره مسکون یونسکو انتخاب شد.

تالاب میانکاله فرودگاه پرندگان مهاجر سیبری است و بیشترین مهاجرت در دی ماه به این تالاب صورت می‌گیرد. با هدف شناساندن ظرفیت‌های مختلف گردشگری و طبیعی میانکاله و تلاش برای حفظ این تالاب به عنوان یکی از ذخیره گاه‌های مهم بیوسفری زمین، روز ۲۷ دی به عنوان روز میانکاله نامگذاری شده است.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1956839_922.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1956840_449.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1956841_496.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1956842_551.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1956843_911.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1956844_727.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1956845_429.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1956846_293.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1956847_312.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1956848_484.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1956849_732.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1956850_886.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1956851_694.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1956852_637.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1956853_275.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1956854_198.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1956855_687.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1956856_736.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1956857_498.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1956858_487.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/01/1956859_693.jpg