کد خبر: 7820تاریخ انتشار : ۹:۰۱:۴۷ - چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

گزارش تصویری / ذوب آهن ۰ – ۰ نساجی

هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال کشور با تساوی بدون گل تیم های ذوب آهن و نساجی مازندران در اصفهان همراه بود.

گزارش تصویری / ذوب آهن ۰ – ۰ نساجی

هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال کشور با تساوی بدون گل تیم های ذوب آهن و نساجی مازندران در اصفهان همراه بود.

https://static2.90tv.ir/uploads/2019-02-05/15493886819avcb70alz.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2019-02-05/1549388681pfeo0xyvnj.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2019-02-05/1549388682bfaqaunonx.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2019-02-05/1549388682woe4kspkf0.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2019-02-05/1549388682b7vdeeky6f.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2019-02-05/1549388682wxreby62xs.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2019-02-05/1549388682gkisf4md1x.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2019-02-05/1549388682b3vbkslhqb.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2019-02-05/1549388682wmnlx6vevo.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2019-02-05/1549388682amd8fu07hw.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2019-02-05/1549388682cab6lgbds2.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2019-02-05/1549388682fasrumxpfg.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2019-02-05/1549388682ecpibuvogp.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2019-02-05/15493886829lkbjnkiid.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2019-02-05/1549388682reslec82pk.jpg

https://static2.90tv.ir/uploads/2019-02-05/1549388682sffiesd2co.jpg