کد خبر: 7893تاریخ انتشار : ۱۲:۲۵:۴۷ - شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۷

تصاویر / حلیم پزی در ساری

مازنی خبر : مراسم حلیم پزی و عزاداری به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در محوطه امامزاده شاهزاده حسین ساری برگزار شد. .  

تصاویر / حلیم پزی در ساری

مازنی خبر : مراسم حلیم پزی و عزاداری به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در محوطه امامزاده شاهزاده حسین ساری برگزار شد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/MHB7655.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/MHB7662.jpg.http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/MHB7666.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/MHB7676.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/MHB7684.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/MHB7700.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/MHB7717.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/MHB7719.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/MHB7728.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/MHB7724.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/MHB7748.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/MHB7776.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/MHB7802.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/MHB7818.jpg