کد خبر: 7896تاریخ انتشار : ۱۲:۳۳:۳۵ - شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۷

تصاویر / مراسم دسته روی فاطمیه در بیت آیت ا… نظری

مازنی خبر : مراسم دسته روی و عزاداری فاطمیه بیت آیت ا… نظری خادم الشریعه و مهمانان فاطمی از اصفهان در شهر ساری برگزار شد.  

تصاویر / مراسم دسته روی فاطمیه در بیت آیت ا… نظری

مازنی خبر : مراسم دسته روی و عزاداری فاطمیه بیت آیت ا… نظری خادم الشریعه و مهمانان فاطمی از اصفهان در شهر ساری برگزار شد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/MG_8613-copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/MG_8765-copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/MG_8786-copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/MG_8829-copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/MG_8841-copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/IMG_5671-copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/IMG_5808-copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/IMG_8695-copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/IMG_8742-copy.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/%D8%B3%D8%B3-2.jpg