کد خبر: 8164تاریخ انتشار : ۲۱:۲۷:۲۵ - جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷

تصاویر / یادواره شهدای بابل با حضور سردار سلیمانی

مازنی خبر : یادواره ۱۷۴۷ شهید شهرستان بابل با حضور مردم شهید پرور این شهرستان و سخنرانی سردار سلیمانی برگزار شد.

تصاویر / یادواره شهدای بابل با حضور سردار سلیمانی

مازنی خبر : یادواره ۱۷۴۷ شهید شهرستان بابل با حضور مردم شهید پرور این شهرستان و سخنرانی سردار سلیمانی برگزار شد.

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/2/2007737_377.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/2/2007740_380.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/2/2007739_434.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/2/2007741_150.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/2/2007744_361.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/2/2007743_472.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/2/2007746_311.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/2/2007747_610.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/2/2007748_315.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/2/2007749_744.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/2/2007745_595.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/2/2007753_792.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/2/2007754_730.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/2/2007755_458.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/2/2007752_549.jpg