کد خبر: 8172تاریخ انتشار : ۱۱:۰۶:۴۲ - شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷

تصاویر / ورود به باب الرحمه پس از ۱۶ سال

مازنی خبر : نمازگزاران فلسطینی در قدس نخستین بار در ۱۶ سال گذشته از باب الرحمه وارد صحن مسجد الاقصی شدند. در حالی که نظامیان اشغالگر از سال ۲۰۰۳، باب الرحمه مسجد الاقصی را بسته بودند و از چند روز پیش، اجازه نزدیک شدن به آن را هم به فلسطینی ها نمی دادند، نمازگزاران فلسطینی […]

تصاویر / ورود به باب الرحمه پس از ۱۶ سال

مازنی خبر : نمازگزاران فلسطینی در قدس نخستین بار در ۱۶ سال گذشته از باب الرحمه وارد صحن مسجد الاقصی شدند. در حالی که نظامیان اشغالگر از سال ۲۰۰۳، باب الرحمه مسجد الاقصی را بسته بودند و از چند روز پیش، اجازه نزدیک شدن به آن را هم به فلسطینی ها نمی دادند، نمازگزاران فلسطینی در یک اقدام هماهنگ، باب الرحمه را بازگشایی کردند. 

تصاویر : ورود به باب الرحمه

تصاویر : ورود به باب الرحمه

تصاویر : ورود به باب الرحمه

تصاویر : ورود به باب الرحمه

تصاویر : ورود به باب الرحمه

تصاویر : ورود به باب الرحمه

تصاویر : ورود به باب الرحمه

تصاویر : ورود به باب الرحمه

تصاویر : ورود به باب الرحمه

تصاویر : ورود به باب الرحمه

تصاویر : ورود به باب الرحمه

تصاویر : ورود به باب الرحمه

تصاویر : ورود به باب الرحمه

تصاویر : ورود به باب الرحمه

تصاویر : ورود به باب الرحمه

تصاویر : ورود به باب الرحمه