کد خبر: 8219تاریخ انتشار : ۸:۵۴:۰۹ - دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۷

دامگاه های فریدونکنار

مازنی خبر : دامگاه شیوه‌ای ازصید پرندگان وحشی است که هرساله با شروع فصل مهاجرت (شش ماهه دوم سال) در استان مازندران به ویژه در حاشیه شهر فریدونکنار به انجام می‌رسد؛ دامگاه در واقع شالیزار‌های برنجی است که در پائیز و زمستان به آب بسته می‌شود و توسط شکارچیان دان پاشیده می‌شود تا پرندگان مهاجر […]

دامگاه های فریدونکنار

مازنی خبر : دامگاه شیوه‌ای ازصید پرندگان وحشی است که هرساله با شروع فصل مهاجرت (شش ماهه دوم سال) در استان مازندران به ویژه در حاشیه شهر فریدونکنار به انجام می‌رسد؛ دامگاه در واقع شالیزار‌های برنجی است که در پائیز و زمستان به آب بسته می‌شود و توسط شکارچیان دان پاشیده می‌شود تا پرندگان مهاجر در آن فرود آیند. در مرحله اول صیادان جا‌هایی را برای اردک‌های تربیت‌شده آماده و درست می‌کنند، اردک‌های محلی تربیت‌شده مرغابی‌های وحشی را گمراه می‌کنند و آن‌ها را به داخل دامگاه می‌کشانند و صیادان بوسیله تور‌هایی که از قبل آماده دارند مرغابی‌ها را صید می‌کنند. معمولاً زمان صید این روش هنگام طلوع آفتاب شروع می‌شود و تا هنگام غروب آفتاب تمام می‌شود.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/2011143_642.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/2011144_414.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/2011145_714.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/2011146_464.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/2011148_316.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/2011149_441.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/2011150_612.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/2011151_861.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/2011152_778.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/2011153_882.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/2011154_745.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/2011155_670.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/2011156_991.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/2011158_825.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/2011161_613.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/2011162_397.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/2011163_161.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/2011164_633.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/2011165_149.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/2011166_975.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/02/2011167_881.jpg