کد خبر: 8496تاریخ انتشار : ۱۱:۳۱:۲۲ - سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

کاکائی‌ها و چشمه کیله

مازنی خبر : کاکایی خزری پرنده‌ای است دریایی و نسبتا بزرگ که بال‌های دراز و پا‌های پرده‌داری به رنگ زرد روشن دارد. این پرنده شباهت و قرابت نزدیکی با کاکائی نقره‌ای دارد و مانند آن و به وسیله سر وگردن سفید و سطح پشتی خاکستری رنگش، شناخته می‌شود. زیستگاه این پرنده در جزایر شنی و […]

کاکائی‌ها و چشمه کیله

مازنی خبر : کاکایی خزری پرنده‌ای است دریایی و نسبتا بزرگ که بال‌های دراز و پا‌های پرده‌داری به رنگ زرد روشن دارد. این پرنده شباهت و قرابت نزدیکی با کاکائی نقره‌ای دارد و مانند آن و به وسیله سر وگردن سفید و سطح پشتی خاکستری رنگش، شناخته می‌شود. زیستگاه این پرنده در جزایر شنی و صخره‌ای است و در سواحل رودخانه‌ای و مناطق پوشیده از بوته‌های گیاهی یافت می‌شوند و یا در حوزه فعالیت‌های انسانی در اسکله‌ها، بنادر و دنبال عرشه کشتی‌ها دیده می‌شوند. این پرنده در فصول پاییز و زمستان از سیبری و اروپا به ایران مهاجرت کرده و بیشتر در استان‌های شمالی کشور به ویژه حاشیه رودخانه چشمه کیله تنکابن دیده می‌شوند.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028450_779.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028451_590.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028452_215.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028453_383.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028454_321.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028455_639.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028456_802.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028457_706.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028458_885.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028459_450.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028460_426.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028461_383.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028462_158.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028463_482.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028464_590.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028465_207.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028466_530.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028467_155.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028468_837.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028469_732.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028470_786.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028471_193.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028472_657.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028473_613.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028474_860.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028475_195.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028476_718.jpg