کد خبر: 8499تاریخ انتشار : ۱۱:۳۵:۴۷ - سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

جشن شالیزار در آمل

مازنی خبر : آماده سازی شالیزار‌های مازندران و جشن شالیزار هر ساله قبل از عید نوروز و پیش از آغاز فصل کشت و کار به همت اهالی روستا‌ها برگزار می‌شود، دوره گردی در روستا به همراه موسیقی محلی، پخت نان و غذا و برگزاری مسابقات محلی از جمله کشتی لوچو از برنامه‌های این جشن است.

جشن شالیزار در آمل

مازنی خبر : آماده سازی شالیزار‌های مازندران و جشن شالیزار هر ساله قبل از عید نوروز و پیش از آغاز فصل کشت و کار به همت اهالی روستا‌ها برگزار می‌شود، دوره گردی در روستا به همراه موسیقی محلی، پخت نان و غذا و برگزاری مسابقات محلی از جمله کشتی لوچو از برنامه‌های این جشن است.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028139_789.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028140_384.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028141_409.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028142_243.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028143_556.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028144_180.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028145_605.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028146_745.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028147_204.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028148_813.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028149_464.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028150_423.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028151_639.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028152_910.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028153_466.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028154_490.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028156_854.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028157_818.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028158_154.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028160_865.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028161_181.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2028159_326.jpg