کد خبر: 8536تاریخ انتشار : ۱۳:۲۴:۱۰ - دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

«نه» بزرگ مردم آمل به مخالفین امیر شهرداران مازندران

اختصاصی مازنی خبر / گروه اجتماعی: این روزها بعضی افراد تازه به دوران رسیده در شهر آمل تلاش می کنند تا از هر طریقی شده مانع خدمت رسانی در این شهر تاریخی شوند. آنها در جدیدترین پروژه خود ، زدنِ امیرسلیمانی شهردار موفق آمل را طراحی کرده اند تا با کنار گذاشتن وی خود بر […]

«نه» بزرگ مردم آمل به مخالفین امیر شهرداران مازندران

اختصاصی مازنی خبر / گروه اجتماعی: این روزها بعضی افراد تازه به دوران رسیده در شهر آمل تلاش می کنند تا از هر طریقی شده مانع خدمت رسانی در این شهر تاریخی شوند.

آنها در جدیدترین پروژه خود ، زدنِ امیرسلیمانی شهردار موفق آمل را طراحی کرده اند تا با کنار گذاشتن وی خود بر مسند قدرت پشت و جلوی پرده قرار بگیرند.

افرادی که تا دیروز با تهدید نماینده مجلس به دنبال گرفتن پست مدیرکلی بودند و امروز هم بنا به جایگاهی که دارند چوب لای چرخ فعالیت شهردار آمل می گذارند تا به آنچه که می خواهند برسند و برای خود رزومه سازی کنند.

این افراد که توهم قدرت آنها را گرفته ، به موضوع جایگاه مردمی و مناسب شهردار آمل در بین شهروندان فکر نکرده اند که این حاشیه سازی ها در نهایت با «نه» بزرگ مردم همراه خواهد شد و شاید خیلی زود همین جایگاهی که دارند را هم از دست بدهند و دوباره به همان جایگاه رئیس اداره یک شهرستان و یا شاید پایین تر نزول کنند.

این اتفاقات در صورتی رخ می دهد که بسیاری از طیف های مردمی آمل در سال های اخیر بار ها از خدمات و عملکرد امیرسلیمانی در شهرداری آمل به نیکی یاد کرده اند ولی امروز افرادی که باید تحقق بخش خواسته های مردمی باشند و در خلاف آن حرکت می کنند چون منافع شان ایستادن در برابر خواسته مردم است.

شهردار آمل که به امیر شهرداران مازندران لقب گرفته ، این محبوبیت را تنها با کار ، تلاش و پیگیری خواسته های شهروندان به دست آورده است نه با حاشیه سازی و تخریب!

بهتر است مخالفین امیرسلیمانی هم راه وی را در پیش بگیرند و به جای تخریب و مانع شدن خدمات رسانی به مردم ، تلاش کنند گره های مدیریت شهری در آمل به سرعت باز شوند.