کد خبر: 8542تاریخ انتشار : ۱۳:۳۰:۳۵ - دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

تولید ماهی دودی در فریدونکنار

مازنی خبر :‌ ماهی دودی یک محصول سنتی در شمال کشور است که با استفاده از شور کردن ماهی به روش مخلوط و سپس دود سرد تهیه می‌شود و معمولا پروسه تهیه آن به حدود ۱۵ روز زمان نیاز دارد . در حال حاضر در فریدونکنار دو کارگاه فعال در این زمینه وجود دارد. ماهی […]

تولید ماهی دودی در فریدونکنار

مازنی خبر :‌ ماهی دودی یک محصول سنتی در شمال کشور است که با استفاده از شور کردن ماهی به روش مخلوط و سپس دود سرد تهیه می‌شود و معمولا پروسه تهیه آن به حدود ۱۵ روز زمان نیاز دارد .

در حال حاضر در فریدونکنار دو کارگاه فعال در این زمینه وجود دارد.

ماهی دودی معمولاً در کیسه‌های پلاستیکی در خارج از یخچال نگهداری می‌شود و به صورت خام یا نیم پخته مصرف می‌شود.

دود دادن ماهی نه تنها جهت افزایش زمان و ماندگاری، بلکه همچنین به منظور دادن طعم مطلوبتر به ماهی مورد استفاده است.

امروزه صادرات این محصول به کشورهای حوزه خلیج فارس رونق فراوانی دارد.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/n3676930-6936915.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/n3676930-6936917.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/n3676930-6936916.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/n3676930-6936922.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/n3676930-6936921.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/n3676930-6936920.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/n3676930-6936919.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/n3676930-6936918.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/n3676930-6936924.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/n3676930-6936923.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/n3676930-6936925.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/n3676930-6936926.jpg