کد خبر: 8555تاریخ انتشار : ۱۴:۰۱:۱۹ - دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

تصاویر / خروج داعشی‌ها با خانواده از باغوز در شرق سوریه

تصاویر / خروج داعشی‌ها با خانواده از باغوز در شرق سوریه

تصاویر / خروج داعشی‌ها با خانواده از باغوز در شرق سوریه

تصاویر / خروج داعشی‌ها با خانواده از باغوز در شرق سوریه

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :