کد خبر: 8557تاریخ انتشار : ۱۴:۰۳:۳۲ - دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

تصاویر / زادگاه دالایی لاما ۶۰ سال پس از تبعید او

۶۰ سال پس از تبعید دالایی لاما رهبر رهبر مذهبی بودایی روستای زادگاه او کماکان تحت تاثیر اندیشه های او قرار دارد و مردم و راهبان بودایی روستای تاکتسر به شدت به او وفادار هستند. زادگاه دالایی لاما به شدت امنیتی است و مسافران خارجی برای ورود به آنجا باید مجوز دریافت کنند. خبرنگاران و […]

تصاویر / زادگاه دالایی لاما ۶۰ سال پس از تبعید او

۶۰ سال پس از تبعید دالایی لاما رهبر رهبر مذهبی بودایی روستای زادگاه او کماکان تحت تاثیر اندیشه های او قرار دارد و مردم و راهبان بودایی روستای تاکتسر به شدت به او وفادار هستند. زادگاه دالایی لاما به شدت امنیتی است و مسافران خارجی برای ورود به آنجا باید مجوز دریافت کنند. خبرنگاران و روزنامه نگاران نیز از گرفتن مجوز ورود محروم هستند. دالایی لاما از زمان شورش سال ۱۹۵۹ در تبعید بوده است.

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :

تصاویر :