کد خبر: 8594تاریخ انتشار : ۹:۰۱:۱۶ - پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

سیل، سین هشتم سفره‌ی عید مازندرانی‌ها

مازنی خبر : پس از گذشت دو روز از سیل در استان مازندران همچنان سیل در منازل روستا‌های ساری مازندران جاریست و اندک تب و تاب شب عید را هم از بین برد. تعدادی از اهالی شهر فرح آباد همچنان در خانه‌های خود مبحوس هستند و تعدادی دیگر منازل خود را ترک کرده اند. کمتر […]

سیل، سین هشتم سفره‌ی عید مازندرانی‌ها

مازنی خبر : پس از گذشت دو روز از سیل در استان مازندران همچنان سیل در منازل روستا‌های ساری مازندران جاریست و اندک تب و تاب شب عید را هم از بین برد. تعدادی از اهالی شهر فرح آباد همچنان در خانه‌های خود مبحوس هستند و تعدادی دیگر منازل خود را ترک کرده اند. کمتر از چند ساعت به لحظه‌ی تحویل سال باقی مانده است.

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2045622_269.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2045623_648.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2045624_486.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2045625_954.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2045627_364.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2045628_284.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2045629_766.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2045630_630.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2045631_337.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2045632_554.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2045633_505.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2045634_400.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2045635_970.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2045637_638.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2045638_598.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2045639_925.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2045640_874.jpg

http://www.khazarnama.ir/wp-content/uploads/2019/03/2045641_536.jpg