کد خبر: 8597تاریخ انتشار : ۹:۰۵:۵۹ - پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

سیل و خسارت به کشاورزان مازنی

مازنی خبر : بارش باران و وزش باد شدید در مازندران موجب خسارات به بخش های کشاورزی از جمله خزانه های برنج شالیکاران شده است.

سیل و خسارت به کشاورزان مازنی

مازنی خبر : بارش باران و وزش باد شدید در مازندران موجب خسارات به بخش های کشاورزی از جمله خزانه های برنج شالیکاران شده است.

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/27/2042861_414.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/27/2042860_812.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/27/2042862_240.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/27/2042863_937.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/27/2042864_659.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/27/2042867_646.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/27/2042866_171.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/27/2042865_418.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/27/2042868_135.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/27/2042869_661.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/27/2042870_667.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/27/2042871_604.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/27/2042872_313.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/27/2042847_292.jpg

https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/12/27/2042848_967.jpg